Werkzaamheden

Een initiatief, een realisatie of het beheer en exploitatie van een golfbaan is gebaat bij een goede afstemming van alle aspecten waar men mee te maken krijgt. Dit dient met zorg te gebeuren, zodat geen vertragingen gaan ontstaan, knelpunten vroegtijdig worden uitgewerkt en problemen en kostenoverschrijdingen zoveel mogelijk worden voorkomen. De genoemde expertises kan ik daarom inzetten voor:
  • Advisering bedrijven en initiatiefnemers bij projecten voor ontwikkeling golfbanen
  • Beoordeling en advisering voor onderhoud en voor renovatiewerkzaamheden op golfbanen
  • Adviseren in kwaliteitsverbeteringen van golfbanen
  • Opstellen rapportages, adviezen, werkomschrijvingen, ramingen
  • Begeleiden van projecten tijdens de uitvoeringsfase
  • Procesmanagement voor nieuwe golfbaaninitiatieven
  • Algemene advisering voor, bij golf gerelateerde, instanties en instituten