Expertises

Door mijn specialisatie in de aanleg en het beheer van golfbanen ben ik bij veel golfbaanprojecten betrokken en betrokken geweest. Mijn kennis en expertise hebben specifiek betrekking op de cultuur- en civieltechnische aspecten van sportterreinen en dan vooral op golfbaanprojecten. Dit betreft onder andere:

 • Adviseren en beoordelen van planprocessen
 • Opstellen van haalbaarheidsinventarisaties
 • Voorbereiding en engineering van projecten
  (werkomschrijvingen, ramingen, etc..)
 • Beheer en onderhoud van sportvoorzieningen en specifiek voor golfbanen
 • Cultuur- en civieltechnische aanleg- en renovatieadviezen
 • Aanbestedingsprocedures en onderhandelingen voor realiseren van projecten
 • Directievoering en begeleiding van de uitvoering
 • Opstellen beheerplannen en rapportages voor kwaliteitsverbeteringen, efficiëntie personeel, machinepark, zelf doen of uitbesteding, meerjarenplannen, onderhoudsadviezen, etc..
 • Management beheer en onderhoud

VAG biedt daarom veel kennis en ervaring voor de ontwikkeling van golfbanen, vanaf het traject van haalbaarheidsstudies tot en met realisaties en onderhoudsadvisering.